FANDOM


Stop the Runaway Express Train!
Screenshot (88)

Japanese Name:

暴走特急をとめろ!

Hepburn:

Bousou Tokkyuu O Tomero!

Other Names:

The Deadly Doctor Doom (English dub);

Airing Date:

October 17, 1980

Director:

Imazawa Tetsuo (Main, Storyboard); Kawada Takenori (Episode)

Staff:

Shiroyama Noboru (Screenplay); Kodaka Masao , Masuda Naoko (Background Art);Kotabe Kasumi, Morita Kiyoyuki, Miyasaka Kouichirou, Kikuchi Mari, Takada Shoko, Watanabe Toshimi (Finish Animation); Studio Dream Center (Background); Kamegaki Hajime, Motohashi Hideyuki, Toyama Kazuhiro, Inoue Kazuo, Yamashita Masahito, Hirayama Satoshi, Kamemoto Shuuichi (Key Animation); Seino Hiromi, Waki Kazuyo, Hoshino Mayumi,Takahashi Noriko,Kanbara Yoshimi, Kitano Yumiko (In-Between Animation)

Previous Episode:

Tetsujin has been Stolen!

Next Episode:

Mystery of the Bird Terror Team

Summary Edit

Trivia Edit

Gallery Edit

Preview card (from the previous episode) Edit

Other episode titles Edit

Video Edit

The New Adventures of Gigantor - 03 - Deadly Doctor Doom

The New Adventures of Gigantor - 03 - Deadly Doctor Doom

Full episode of this episode in English dub.